Thursday, 18 April 2013

એસ.એમ.સી. ઓડીટ પરીપત્ર

વર્ષ ૧૨-૧૩ (૧-૪-૨૦૧૨ થી ૩૧-૩-૨૦૧૩ )નું ઇન્ટરનલ ઓડીટ આ ઉનાળુ વેકેશન પહેલા પૂરું કરવાનું હોય જરૂરી નાણાંકીય રેકર્ડ / વાઉચરની વ્યવસ્થિત રીતે નિભાવણી કરવી 

No comments:

Post a Comment