BRC Info


બી.આર.સી. ભવન
:
રાણાવાવ

કાર્યાલયનું સરનામું
:
જામનગર ચોકડી રોડ, ટેલીફોન એક્સચેંજની પાછળ,
નવી કોર્ટ બિલ્‍ડીંગવાળી ગલી,
રાણાવાવ.

કો-ઓર્ડિનેટરનું નામ
:
ચુંડાવદરા લાખા લીલાભાઇ

શૈક્ષણિક લાયકાત
:
B.Com, D.C.S., P.G.D.C.A., M.Com., B.Ed.

બી.આર.સી. ભવનમાં ઉપલબ્‍ધ સુવિધાઓ
A. બી.આર.સી. ભવન બિલ્‍ડીંગની સગવડતાઓ
1
 

બેઠક વ્‍યવસ્‍થા
2

બી.આર.સી.કો.ઓ. રૂમ
3


કોમ્‍પ્‍યુટર રૂમ
4


આઇ.ઇ.ડી. રીસોર્સ રૂમ
5


લાઇબ્રેરી / ગેસ્‍ટરૂમ
6

કોન્‍ફરન્‍સ હોલ
7


પુસ્‍તક વિતરણ રૂમ
8


પુરૂષો માટે ત્રણ બાથરૂમ, ત્રણ ટોયલેટ બ્લોક
9


સ્‍ત્રી માટે બે બાથરૂમ, બે ટોયલેટ બ્લોક
10


રસોડુ, ગેસ ચુલો, વાસણ, રેફ્રિજરેટર, ફળીયુ
11


ઔષધબાગ
12

આર.ઓ. વોટર ફિલ્‍ટર પ્‍લાન્‍ટ

બી.આર.સી. બિલ્‍ડીંગમાં ઉપલબ્‍ધ સાધન સામગ્રીની સુવિધાઓ
1


કોમ્‍પ્‍યુટર પ્રીન્‍ટરની સુવિધા
2


બ્રોડબેન્‍ડ ઇન્‍ટરનેટ કનેક્શન
3


ઝેરોક્ષ મશીન
4


LCD ટી.વી.,
5


ડી.ટી.એચ. રીસીવર
6

ફેક્સ મશીન
7

૨૪ કલાક પાણીની સુવિધા
8

જરૂરી ફર્નીચરબી.આર.સી. ભવનમાં સમાવિષ્‍ટ ૧૦ સી.આર.સી. કેન્દ્રો
2411020110
2411020111
2411020112
2411020113
2411020114
2411020115
2411020109
2411020108
2411020107
2411020106

બી.આર.સી. હેઠળ આવતી જુદા જુદા પ્રોજેક્ટવાળી શાળાઓની યાદી
પ્રોજેક્ટ / સુવિધા
શાળાની સંખ્‍યા
પ્રોજેક્ટ / સુવિધા
શાળાની સંખ્‍યા
પ્રજ્ઞા શાળાઓ

ધોરણ ૮ વાળી શાળાઓ

એડપ્‍ટસ શાળાઓ

રેવન્‍યુ વિલેજની સંખ્‍યા

બાલા પ્રો.વાળી શાળાઓ

TV-DTH વાળી શાળાઓ

મોડેલ શાળાઓ

સીમ વિસ્‍તારની શાળાઓ

કોમ્‍પ્‍યુટર લેબવાળી શાળાઓ

શાળાની સંખ્‍યા
શિક્ષકોની સંખ્‍યા
નામાંકન
પ્રાથમિકની
સંખ્‍યા
ઉચ્‍ચ પ્રા.ની
સંખ્‍યા
મંજુર
મહેકમ
કામ
કરતા
કુમાર
કન્‍યા
કુલ


Pri.
Up.
Pri.
Up.
6844
7157
14001
264
282
320
162

No comments:

Post a Comment