Sunday, 11 August 2013

સદભાવનાજિલ્‍લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી ડી.આર.સરડવા સાહેબશ્રી નો તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૩ નાં રોજ જન્‍મ દિવસ નિમિત્તે કે.જી.બી.વી. ખંભાળાની તમામ બાળાઓને દુધપાક, પુરી, શાક, ભજીયાનું ભોજન આપવામાં આવેલ હતું. 

No comments:

Post a Comment